Spanish Connector function: Condition

Condition

Español

Inglés ‚
a menos queunless
con la condici¢n de queon (the) condition that
con tal queprovided that/providing
en caso de quein case
siif
siempre queas long as/so long as
suponiendo quesupposing that